งดห้ามไลฟ์สดลง Facebook ในขณะริ้วขบวนพิธี

เวลา 0.05 น.  กอร.พระราชพิธีฯเปิดให้ประชาชนเข้าสนามหลวงและห้ามไลฟ์สดลง Facebook 

วันที่ 25 ต.ค.  ประชาชนเข้าชมริ้วขบวนในพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะรองรับได้ 2 แสนคน และ 40,000 คน จะถูกคัดกรองต้องให้ความสำคัญคือ “การเตรียมตัว” โดยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากต้องใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัดเป็นเวลา 2 วัน  กอร.พระราชพิธีฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหลับจอดรถส่วนตัว 13 แห่งและรถบัส 7 แห่ง ถ้าหากประชนชนท่านใดออกนอกพื้นที่ถือว่าสละสิทธ์นั้น  

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสงสัยกรณีที่สื่อสามารถถ่ายทอดริ้วขบวนพิธีทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้หรือไม่นั้น ถ้าเป็นประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯสามารถทำได้ รวมถึงถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ประชาชนก็คงทำได้ลำบาก เพราะบางพื้นที่มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นสื่อมวลชนที่อยู่บนอัฒจันทร์ ไม่สามารถเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ โดยทำได้แค่ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แจ้งไว้