เด็กจบใหม่ลำบากเพราะหางานไม่ได้

เชื่อไหมว่าเด็กเรียนจบใหม่มักตกงานเยอะมากเพราะเงินเดือนในการทำงานมันจะได้ไม่ตรงกับการทำงานเลย

จะเรียกน้อยก็กลัวไม่สมกับคุณสมบัติของตัวเอง หรือจะเรียกมากไว้ก่อนก็ดูจะสนใจเรื่องค่าตอบแทนมากจนเกินไป เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับคนที่มีประสบการณ์เท่าไร แล้วบริษัทอื่น ๆ ในแวดวงเดียวกันให้เงินเดือนพนักงานใหม่อยู่ระดับไหน นอกจากนี้ยังควรรู้คร่าว ๆ ว่าบริษัทที่คุณเลือกมีผู้ต้องการเข้าทำงานมากน้อยเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรจะได้เงินเดือนขั้นต่ำเท่าไร จะสามารถเรียกเพิ่มเติมได้หรือไม่ และคุณมีอำนาจในการต่อรอง

ถ้าคิดจะเรียกให้สูงขึ้นต้องลองพิจารณาคุณสมบัติ และทักษะของตัวเองด้วย หากคุณมีประสบการณ์การฝึกงาน การซ้อมตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนวันจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณมีโอกาสเรียบเรียงคำพูดก่อน ซึ่งจะลดความดันกังวลและความเครียดให้คุณได้ ทำให้ในวันสัมภาษณ์คุณดูสุขุม